Çanakkale- Lapseki- Umurbey- Kepez- Çardak- Kumkale- İntepe- İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) Çanakkale il sınırları içindeki bölgede yer alan Çanakkale Merkez İlçe, Lapseki İlçe, Umurbey, Kepez, Çardak, Kumkale, İntepe belde belediyelerinden olmak üzere 7 Belediye ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 

Birliğimizin kuruluşu, 13.12.2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve bu karar 22.12.2004 gün ve 25678 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğimizin amacı tüzüğümüzün 10.maddesinde tanımlandığı üzere; “Birliği oluşturan mahalli idarelerin yapmakla görevli oldukları fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri çöplerin depolanması, değerlendirilmesi ve bertarafı için altyapı çalışmalarını yaparak bölgesel düzenli katı atık bertaraf tesisinin yapımı,katı atık bertarafı için geri kazanım, kompost, yakma, proliz, gazifikasyon ve diğer tür tesisleri kurmak, “mücavir alan dışında kalan köylerin çöplerinin toplamak”, tıbbi ve tehlikeli atık için bertaraf tesis veya tesisleri kurmak, her türlü atıktan enerji elde etmek için gerekli tesisleri kurmak, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmak, vahşi depolamaların yarattığı halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu çevre sorununu gidermek, bu maksatla sağlanması mümkün iç ve dış kredilerden faydalanmak, bu amaç doğrultusunda her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işletmeler kurmak, amaçları ile ilgili faaliyetlerini yürütmek üzere şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, birliğin amacı gerektiriyor ve ticari faaliyet birliğin görev alanı içinde kalıyorsa ticari faaliyette bulunmak”’tır. 

Birliği oluşturan Belediyeler ve kırsal alanlarda da katı atık sorununun olduğu bilinciyle ve bölgesel bir projenin yürütülmesi hedeflendiğinden İl Özel İdaresi de Birliğe 2006 yılında katılım göstermiştir.

ÇAKAB’ın üstlendiği görev kapsamında yürütmekte olduğu “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi”, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi” bileşenlerinden biri olan “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması” başlıklı proje kapsamında başvurulan 260 proje içinden Kuşadası ile birlikte Türkiye’de katı atık örnek projesi olarak seçilen 2 projeden biridir. Proje 26.08.2004 tarihinde Envest Planners ile karşılıklı imzalanan mutabakat zaptı ile resmen başlamıştır.

ÇAKAB, Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesinin hayata geçirilmesi ile turistik ve tarihi dokuya sahip ilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak 7 Belediye ve mücavir alanındaki köylerden oluşan alanda çevreye uyumlu, fonksiyonel bir Atık Yönetim Sistemi kurarak işletecek ve AB normlarına uygun yapılmış tesisler ile tüm Belediye ve Birliklere örnek olacaktır.