Misyon

Modern hayatın bir getirisi olan atıkların geri kazanımı, yeniden kullanımı ve düzenli depolanması, Türkiye ve AB mevzuatı kapsamında Birliği oluşturan mahalli idareler adına Birliğimizce Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesinin uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, Atık politikaları oluşturma ve uygulama sürecinde bilinçli yaşayanların katıldığı, Sağlık, güvenlik, ve çevrenin (yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve havayı kapsayan) korunması amacıyla hizmet alanı içinde yer alan yerel yönetimler ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılması. DAHA TEMİZ, YAŞANILABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVREDE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINI AZALTMAK ÜZERE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAMAK İÇİN YEREL YÖNETİM GÜÇ BİRLİĞİ

Vizyon

Tarihi değerlerini koruyan ve sahip çıkan,

Sahip olduğu sosyal ve kültürel değerleri yaşanır kılan, Doğal kaynaklarını sürdürebilir kullanan ve koruyan, Kent ve kırsal hayatı bir

bütün olarak geliştiren,

Mahalli İdare Birliklerinin oluşma ve çalışma ilkelerinde birlikte hareket etmeyi ve güveni esas alan,

Alanında örnek ve öncü,

Bölgesel katı atık yönetim sisteminin sağlandığı bir bölgede yaşamak…