İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyurulur

İLAN

            Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağan meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Kasım 2021 tarihinde saat 11:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.          

            Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

                                                     Mehmet İrfan MUTLUAY

                                                     Birlik Başkan V.

30 KASIM 2021 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ:

1- Açılış

2- Yoklama

3- 2022 Yılı Gelir Tarifesi

4- 2022 Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programı

5- 2022 Yılı Performans Programı

6- 2022-2023-20224 Çok Yıllı Gelir Gider Bütçesi

7-Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Ek Yatırımları

8- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Ek Yatırımı

9- Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi Ek Yatırımı

10- EKAY Sistemi Kapsamında 5 Numaralı Mali Raporunun Görüşülmesi

11- ÇAKAB EKAY Sistemi Kapsamında 2022 Yılı Hizmet Bedelinin Belirlenmesi

12-Çanakkale Belediye Başkanlığı’nın 28/09/2021 Tarih ve 17765 sayılı talebi

13- EKAY Sistemi Kapsamındaki yatırımlara ilişkin Geçici Kabul Raporunun Görüşülmesi

14- Toplu İş Sözleşmesinin Yenilenmesi ve Yetki Verilmesi

15- Dilek ve Temenniler