İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

 

 

İLAN

 

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağan Mayıs ayı meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.          

           

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

 

Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1- Açılış 

2- Yoklama

3- 2021 Yılı Kesin Hesabı

4- 28/01/2022 Tarih ve 2022/07 sayılı Birlik Meclis kararının görüşülmesi

5-26/04/2022 Tarih ve 2022/13 sayılı Birlik Meclis kararının görüşülmesi

6- EKAY Projesi Kapsamında 2021 Yılı Mali Raporunun Görüşülmesi

7- 30/11/2021 Tarih ve 2021/29 sayılı Birlik Meclis kararı ile onaylanan Depo Gazından Enerji Üretim Tesisinde Siloksan Giderim Sistemi ve İkinci Motorun Kurulmasına yönelik ilave yatırımlara ilişkin bilgilendirme sunumu

8- Dilek ve temenniler