İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl
Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü Ocak ayı meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00’de Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.          

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

 

                                                                         Ülgür GÖKHAN  

                                                             Birlik Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1-      Açılış

2-      Yoklama

3-      Birlik Personelinin Sözleşmesinin Yenilenmesi

4-      Birlik Memur Norm Kadro Sayısının % 20’si Oranında Geçici İşçi Çalıştırma Vizesi Alınması

5-      Çanakkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.12.2022 Tarih ve 60134 sayılı talebinin görüşülmesi

6-     EKAY Sistemi Kapsamındaki yatırımlara ilişkin Kesin Kabul Süreci

7-      Hak Sahibinin 19/01/2023 Tarih ve 2023/08 sayılı talebinin görüşülmesi

8-      Dilek ve Temenniler