İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağan Mayıs ayı meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:30’da Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.          

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

 

Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1-Açılış 

2-Yoklama

3-2022 Yılı Kesin Hesabı

4- EKAY Sistemi Kapsamındaki yatırımlara ilişkin Kesin Kabul Raporunun Görüşülmesi

5- Dilek ve temenniler