İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

 

İLAN

 

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü Eylül ayı meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00’da Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.                   

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

 

 Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

 

G Ü N D E M

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1- Açılış 

2- Yoklama

3- Hak Sahibinin 14.07.2023 Tarih ve 2023/74 Sayılı 2023 Hizmet Bedeli Artışına İlişkin

    Talebi

4- 2023 Yılı Gelir Tarifesi Güncelleme

5- Dilek ve temenniler