İLAN

Kategori: İlan | 0
T.C.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare
Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur
 
 
İLAN
 
Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağan Kasım ayı meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00’de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.          
 
Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.
 
 
Ülgür GÖKHAN
                    Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
G Ü N D E M
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
1. Açılış
2. Yoklama
3. Plan  ve Bütçe Komisyonunun Oluşturulması
4. ÇAKAB EKAY Sistemi Kapsamında 2024 Yılı Hizmet Bedelinin Belirlenmesi
5. 2024 Yılı Gelir Tarifesi
6. 2024 Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programı
7. 2024 Yılı Performans Programı
8. 2024-2025-2026 Çok Yıllı Gelir Gider Bütçesi
9. 2023 Yılı Ek Ödenek
10. EKAY Projesi Kapsamında 2022 Yılı Mali Raporunun Görüşülmesi
11. Dolu Kadro Derece Değişikliği 
12. Yurtdışı Görevlendirme 
13. Dilek ve Temenniler