İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare
Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü Ocak ayı meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 25 Ocak 2024 tarihinde saat 11:00’de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

Ülgür GÖKHAN
Birlik Başkanı

G Ü N D E M
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1- Açılış
2- Yoklama
3- ÇAKAB EKAY Sistemi Kapsamında 2024 Yılı Hizmet Bedelinin Belirlenmesi
4- 2024 Yılı Gelir Tarifesi
5- Tüzük Değişikliği
6- 20/04/2012 tarih 2012/5 sayılı Birlik Meclis kararı ile onaylanan Birlik Organizasyon Şemasının revize edilmesi
7- Birlik Memur Norm Kadro Sayısının % 20’si Oranında Geçici İşçi Çalıştırma Vizesi Alınması
8- Toplu Sözleşmenin Yenilenmesi ve Yetki Verilmesi
9- EKAY Projesi Kapsamında Hak Sahibi tarafından sunulan 2023 yılı ilk altı aylık Mali Raporun Görüşülmesi
10- Toplama-Taşıma Araç Parkı Revizyonu
11- Dilek ve Temenniler