İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.
Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare
Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 02.05.2024 Tarih ve 9369000 sayılı yazısında belirttiği 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Meclis Başkanlık Divanı başlıklı 10. Maddesi ve Birlik Tüzüğünün 18. maddesi gereğince olağanüstü Nisan ayı meclis toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 15:00’de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz ederim.

Aysun KAVCAR

                   Birlik Müdürü

 

 

G Ü N D E M: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu- İstiklal Marşı

4- Birlik Başkanı seçimi

5- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi

6- Asil ve Yedek Katip üye seçimi

7- Encümen üyeleri seçimi

8- Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi

9- ÇAKAB Bilgilendirme Sunumu

10- EKAY Projesi Kapsamında 2023 Yılı Mali Raporunun Görüşülmesi

11- 2023 Yılı Faaliyet Raporu

12- 2023 Yılı Kesin Hesabı

13- Tüzük Değişikliği 

14- Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak için Birlik Başkanına yetki verilmesi

15- ÇAKAB Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliği Personel Limited Şirketinin kanuni temsilcisi olarak Birlik Başkanına yetki verilmesi

16- Dilek ve Temenniler