İlan

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla, Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,

25 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30’da Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde (Barbaros Mah. Lozan Cad. No:10) gerçekleştirilecektir.          

            Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde (Barbaros Mah. Lozan Cad. No:10) hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

                                                           Ülgür GÖKHAN

                                                            Birlik Başkanı

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1-Açılış

2- Yoklama

3- Birlik Başkanı Seçimi

4- Birlik Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi

5- Asil ve Yedek Katip Üye Seçimi

6- Encümen Üyeleri Seçimi

7- 2020 Yılı Faaliyet Raporu

8- 2020 Yılı Kesin Hesabı

9- EKAY Projesi Kapsamında 2020 Yılı Mali Raporunun Görüşülmesi

10- 2021 Yılı Ücret Tarifesi

11- Yapım İş Programı Süre Uzatımı Talebi

12- Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Ek Yatırımı

13- 28.01.2021 tarih ve 2021/07 sayılı Meclis Kararına İlişkin Düzeltme Talebi

14- Değerlendirme Komisyonu Raporu

15- Araç Üstü Kantar Kurulumu

16- Asfalt Yol Yapılmasının Ertelenmesi Talebi

17- Proje Bilgilendirme Sunumları

18- Dilek ve Temenniler