İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü Nisan ayı meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.          

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

                                                           Ülgür GÖKHAN

                                                            Birlik Başkanı

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1- Açılış 

2- Yoklama

3- 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

4- Kepez Belediye Başkanlığının 21.02.2022 Tarih ve 1342 Sayılı Talebi

5- Encümen üyeleri seçimi

6- Hak Sahibinin 01.04.2022 Tarih ve 2022/54 sayılı 2022 Hizmet Bedeli Artışına ilişkin

     talebi

7-Dilek ve temenniler