İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağan Kasım ayı meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 23 Kasım 2022 tarihinde saat 11:30’da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Meclis Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

                                                    

Ülgür GÖKHAN

Birlik Başkanı

  

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1-      Açılış

2-      Yoklama

3-      ÇAKAB EKAY Sistemi Kapsamında 2023 Yılı Hizmet Bedelinin Belirlenmesi

4-      2023 Yılı Gelir Tarifesi

5-      2023 Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programı

6-      2023 Yılı Performans Programı

7-      2023-2024-2025 Çok Yıllı Gelir Gider Bütçesi

8-      EKAY Projesi Kapsamında 2022 Yılı 6 Aylık Mali Raporunun Görüşülmesi

9-      2022 Yılı Ek Ödenek

10-  Dolu Kadro Derece Değişikliği

11-  Orman Kanununun 17. Maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması hakkında başvuru yapılması

12-  Dilek ve Temenniler