İLAN

Kategori: İlan | 0

T.C.

Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-İl Özel İdare

Katı Atık Yönetim Birliğinden Duyrulur

İLAN

Birlik Tüzüğünün 17. maddesi gereğince olağanüstü Nisan ayı meclis toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Nisan 2023 tarihinde saat 11:00’de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.          

Birlik meclis üyelerimizin anılan gün ve saatte Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmalarını arz/rica ederim.

                                                           Mehmet İrfan MUTLUAY

                                                                   Birlik Başkan V.

G Ü N D E M

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1- Açılış 

2- Yoklama

3- 2022 Yılı Faaliyet Raporu

4- Encümen üyeleri seçimi

5- Başıboş hayvanlar hakkında sözlü önergenin görüşülmesi

6- Dilek ve temenniler